സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വില്‍ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്

എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സൗജന്യമായി നല്കുന്നതും അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ തീരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നല്കുന്നതും ഒക്കെ തികച്ചും അനാരോഗ്യകരമായ പ്രവണതയാണ് എന്നതാണ്. നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉള്ള വ്യക്തികളും കമ്പനികളും പോലും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ ചക്കാത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനേകം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ കഠിന പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട വിരുന്നിനു ചുമ്മാ പോയി ഉണ്ടു വരുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്‌ ; പക്ഷെ മാന്യതയുള്ളവർ തീർച്ചയായും സമ്മാനം നൽകാതിരിക്കില്ല. അതുപോലെ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയരുകൾക്ക് വില കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്; പക്ഷെ മാന്യതയുള്ളവർ സംഭാവന നൽകാതിരിക്കില്ല.

Advertisements

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തൂ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w