കെമൈമണി: സ്വതന്ത്ര അക്കൗണ്ടിംഗ്‌ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍

പ്രതിവര്‍ഷം അഞ്ചാറു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം. വീട്ടില്‍ ആകെയുള്ളത്‌ ഒരേയൊരു ഭാര്യയും രണ്ടു കുട്ടികളും. പക്ഷേ കിട്ടുന്ന പണവും വരുമാനവും എങ്ങോട്ട്‌ പോകുന്നു എന്നൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നല്ലെന്ന പരാതിയാണ്‌ ഗൃഹനാഥനും ഗൃഹനാഥയ്‌ക്കുമുള്ളത്‌. മദ്യപാനമോ പുകവലിയോ ചൂതാട്ടമോ ഉള്‍പ്പെടെ ദുഃശീലങ്ങള്‍ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കില്‍ അതെങ്കിലും പറയാമായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം സമ്പാദ്യങ്ങള്‍ ഒഴിച്ചുനിര്‍ത്തിയാല്‍ പറയത്തക്ക സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന്‌ ശ്രീമതി പറയുന്നു. പിന്നെങ്ങനെ പണം പോകുന്നു? കീശ ചോരുന്ന വഴികള്‍ എങ്ങനെ അറിയാനാണ്‌.! പണം ലഭിക്കുന്നതും ചെലവഴിക്കുന്നതും രേഖപ്പെടുത്തി വയ്‌ക്കുന്ന പതിവില്ലെങ്കില്‍ എങ്ങനെ വരുന്നു പോകുന്നു എന്ന്‌ പിന്നീട്‌ ഓര്‍ക്കുവാന്‍ വിഷമമാകും. സാധാരണ ഓര്‍മ്മശക്തി മാത്രമുള്ള ഒരു വ്യക്തി താരതമ്യേന ഒരു വലിയ തുകയുടെ ഒരു ഇടപാട്‌ ബാങ്കു വഴി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ്‌ നാലോ അഞ്ചോ മാസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം സ്‌റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്‌ ലഭിക്കുമ്പോള്‍ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്‌ ഈ ഇടപാട്‌ നടത്തിയതെന്ന്‌ ആലോചിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ ശരിക്കും പ്രയാസപ്പെടും; കൃത്യമായി ഈ ഇടപാടിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ പല ഗൃഹനാഥന്മാരും ചെലവുകള്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാന്‍ ആരംഭിക്കുമെങ്കിലും ഇടയ്‌ക്കുവച്ച്‌ അതുപേക്ഷിക്കുകയാണ്‌ പതിവ്‌.
Continue Reading